Vansjön Nordsjöns vattenivåer 2013-2021

Digrammen nedan visar (klicka på symbolen):

  • Svart = uppmätt vattennivå i Vansjön
  • Blå = VNV's målkurva om en reglering av sjöarna kommer att genomföras

ARKIV: