Vansjön-Nordsjöns vattenivå

Digrammen visar (klicka på symbolen):

  • Svart cirkel = uppmätt vattennivå i Vansjön
  • Blå = VNV's målkurva om en reglering av sjöarna kommer att genomföras