Vansjön-Nordsjöns vattenivå

Digrammen visar (klicka på symbolen):

  • Svart cirkel = uppmätt vattennivå i Vansjön
  • Blå=Målkurva from 2022 och framåt enligt regleringsförslaget.